00:00 04:27

BIGBANG-IF YOU (JPN Ver.)

Bigbang十年 电影上映 正专准备中

Bigbang出道十年电影即将在六月三十日全球上映,各位VIP家人们记得去CVG影院观看哦~另外,第三张正规专辑也在准备中了~最近Bigbang也真是...
节目列表(共15集
 • T.O.P-Doom Dada
  总时长:03:33
 • 太阳-눈,코,입 (眼,鼻,嘴)
  总时长:03:49
 • BIGBANG-BAE BAE
  总时长:02:49
 • BIGBANG-LOSER (失败者)
  总时长:03:39
 • BIGBANG-BANG BANG BANG (뱅뱅뱅) (KR Ver.)
  总时长:03:40
 • BIGBANG-WE LIKE 2 PARTY (KR Ver.)
  总时长:03:15
 • BIGBANG-IF YOU (JPN Ver.)
  总时长:04:27
 • BIGBANG-SOBER (KR Ver.)
  总时长:03:57
 • BIGBANG-Let's not fall in love (우리 사랑하지 말아요|我们不要相爱了) (KR Ver.)
  总时长:03:31
 • GD&TOP-ZUTTER (GD&T.O.P) (쩔어|绝了) (KR Ver.)
  总时长:03:14
 • BIGBANG-How Gee (Live)
  总时长:02:24
 • BIGBANG-B.I.G.B.A.N.G (Live)
  总时长:03:26
 • BIGBANG-재미없어 (无趣|Ain't No Fun) (Live)
  总时长:03:41
 • BIGBANG-Feeling (Live)
  总时长:03:32
 • BIGBANG-Heartbreaker (Live)
  总时长:04:29

下载客户端

iPhone版

Android版

扫描二维码

下载企鹅FM

企鹅FM

新浪微博

关注